Аерозолен инсектицид срещу летящи и пълзящи насекоми

Аерозолен инсектицид срещу летящи и пълзящи насекоми х750мл.

12.00 лв.

Биоцид за борба с пълзящи насекоми (хлебарки, мравки) и летящи насекоми (мухи, комари, оси, стършели) в обекти с обществено предназначение, търговски и индустриални обекти и в бита.