Кабрио Топ

Кабрио Топ х100гр

10.80 лв.

Широкоспектърен, квазисистемен, двукомпонентен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие за едновременна борба срещу обикновена мана, брашнеста мана и сиво гниене по лозя. Кабрио Топ се свързва бързо и трайно с восъчния слой на зелените части, което го прави практически устойчив на отмиване. Това свойство на Кабрио Топ гарантира дългия период на ефикасност – до 14 дни.