Пелети за борба с мишки

Пелети за борба с мишки х140гр

3.50 лв. с ДДС

Murin pellet extreme е готова за употреба родентицидна примамка, съдържаща бродифакум. Ефективна е срещу мишки и плъхове, дори след еднократен прием. Препаратът под формата на пелети е привлекателен за всички видове гризачи, за които е предназначен. Продуктът не предизвиква подозрителност в гризачите. Murin pellet extreme може да се използва в и около производствени сгради, обществени сгради, жилища, мазета, гаражи, складове и депа за отпадъци.

Тегло 0.140 кг