Сиванто Прайм

Сиванто Прайм 20 мл

7.80 лв. с ДДС

Системен, вегетационен инсектицид принадлежащ към новата химична група – бутенолиди, с отличен контрол върху широк спектър от смучещи неприятели – листни въшки, белокрилки, цикади. Инсектицидът се прилага при полски и оранжерийни култури, прониква трансламинарно в растителните тъкани през листата като едновременно се придвижва системно по ксилема (акропетално). Активното вещество  влияе върху нервната система на неприятелите във всички стадии – ларва, какавида (нимфа) и възрастно. Насекомите спират да приемат храна и това води до тяхното загиване. Продукта притежава контактно и стомашно действие с много добър инициален (нокдаун) ефект и дълго последействие.

Активно вещество: 

Флупирадифурон – 200г/л

Указания за употреба на препарата:

Преди употреба разклатете опаковката. Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до половина от вместимостта му с вода, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.
При ябълки и круши работният разтвор следва да се увеличи пропорционално с височината на короната както следва:

 • 40-50 л/дка при 1 м височина на короната
 • 80-100 л/дка при 2 м височина на короната
 • 120-150 л/дка при 3 м височина на короната.

При лозя срещу лозова цикада дозата на приложение варира спрямо височината на формировката съответно

 • 25 мл/дка за 1 метър формировка
 • 20 мл/дка – 80 см
 • 30 мл/дка – 120 см.

Третираните растения трябва да са в процес на активна вегетация, за да се прояви максимално системното действие на продукта. Да се пръска в тихо и спокойно време без вятър, за да се избегне попадането на разтвора върху съседни култури.

Приложение:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок

 63 мл/дка

Листни зеленчуци, зелеви от сем. Кръстоцветни- без салата, ескариол, свежи подправки.
Срещу Листна въшка по салата;
картофена листна въшка; прасковена листна въшка; голяма тъмнокафява въшка; грахова листна въшка:
При образувана 10% от листната масаформирана до цялата листна маса

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

3 дни

Лоза Лозова цикада

20 – 30 мл/дка

Внася се във фаза съцветията да са напълно развити; цветчетата са разделени-начало на узряване

 • Доза 20 мл/дка при формировка 80 см
 • Доза 25 мл/дка при формировка 100 см
 • Доза 30 мл/дка при формировка 120 см
 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

14 дни

50 мл/дка

Внася се във фаза съцветията да са напълно развити; цветчетата са разделени-начало на узряване

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка
Цикади

 

Домати Зелена
прасковена
листна въшка

45 мл/дка

Внася се във фаза втори същински лист на основното стъблопълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

3 дни

Картофена
листна въшка
Памукова
листна въшка
Картофена
листна въшка
Внася се във фаза втори същински лист на основното стъбло – пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
Прасковена
листна въшка 
Оранжерийна белокрилка

56 мл/дка

Памукова
листна въшка
Тютюнева белокрилка

 

 

Тютюн Прасковена
листна въшка

50 мл/дка

Внася се във фаза разтворен втори същински лист-всички листа са узрели

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка
Тютюнева
листна въшка
Круша Зелена цитрусова листна въшка

90 мл/дка

Внася се във фаза „миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
 • Височина на короната до 3 м
 • Доза – 30 мл/дка за метър височина
  короната работен разтвор – 50 л/дка за метър височина на короната.
14 дни
Зелена ябълкова листна въшка
Памукова
листна въшка
Червеногаловата ябълкова
листна въшка
Ябълка Зелена цитрусова листна въшка

90 мл/дка

Внася се във фаза миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
 • Височина на короната до 3 м
 • Доза – 30 мл/дка за метър височина
  короната работен разтвор – 50 л/дка за метър височина на короната.

14 дни

Зелена ябълкова листна въшка
Червеногаловата ябълкова
листна въшка
Ябълково-живовлекова
листна въшка
Краставици Картофена
листна въшка

56 мл/дка

Внася се във фаза втори същински лист на основното стъбло – пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

3 дни

Памукова
листна въшка
Прасковена
листна въшка
Картофена
листна въшка

45 мл/дка

Внася се във фаза втори същински лист на основното стъбло – пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
Прасковена
листна въшка
Оранжерийна белокрилка
Памукова
листна въшка
Тютюнева белокрилка

 

Пипер Зелена
прасковена
листна въшка

45 мл/дка

Внася се във фаз втори същински лист на основното стъбло – пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

3 дни

Картофена
листна въшка
Памукова
листна въшка
Картофена
листна въшка
Внася се във фаза втори същински лист на основното стъбло – пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
Прасковена
листна въшка
Оранжерийна белокрилка

56 мл/дка

Памукова
листна въшка
Тютюнева белокрилка

 

Патладжан Зелена прасковена листна въшка

45 мл/дка

Внася се във фаза втори същински лист на основното стъбло – пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

3 дни

Картофена
листна въшка
Памукова
листна въшка
Картофена
листна въшка
Внася се във фаза втори същински лист на основното стъбло – пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
Прасковена
листна въшка
Оранжерийна белокрилка

56 мл/дка

Памукова
листна въшка
Тютюнева белокрилка

 

Диня Картофена
листна въшка

56 мл/дка

Внася се във фаза втори същински лист на основното стъбло – пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

3 дни

Памукова
листна въшка
Прасковена
листна въшка
 

 

Картофена
листна въшка

45 мл/дка

Внася се във фаза втори същински лист на основното стъбло – пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
Прасковена
листна въшка
Оранжерийна белокрилка
Памукова
листна въшка
Тютюнева белокрилка

 

Ягода Оранжерийна белокрилка

 

62.5 мл/дка

Внася се във фаза пети лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 10
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка

3 дни

Зелена розена
листна въшка

50 мл/дка

Картофена
листна въшка
Бяла ягодова
листна въшка
Малина Малка малинова листна въшка

50 мл/дка

Внася се във фаза разтворен пети лист-напълно узрели първи плодове

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 10
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка

3 дни

Памукова
листна въшка
Тиквичка Картофена листна въшка

56 мл/дка

Внася се във фаза втори същински лист на основното стъбло – пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

3 дни

Памукова листна въшка
Прасковена листна въшка

 

Картофена листна въшка 45 мл/дка Внася се във фаза втори същински лист на основното стъбло – пълна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
Прасковена листна въшка
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Тютюнева белокрилка

 

Декоративни растения Зелена
розена
листна въшка

50 – 75 мл/дка

Декоративни растения и украсни видове

Внася се от oт фаза сухо семе до фаза разтворен трети същински лист

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията мин/макс – 7
 • Вода л/дка мин/макс –50 – 100 л/дка

3 дни

Картофена
листна въшка
Малка сливова листна въшка
Прасковена
листна въшка
Черна
бобова листна
въшка

 

Тегло 0.020 кг

Също може да ви хареса…