Тепеки

Тепеки х1,5гр

1.90 лв.

Тепеки съдържа флоникамид, който прониква много бързо в третираните растения, има трансламинарно действие и се транспортира възходящо в растението, което осигурява последваща защита на растенията. Тепеки действа на листните въшки и други смучещи насекоми чрез контакт и при поглъщане, като спира незабавно храненето им и така спомага за бързото предотвратяване на щетите от насекомите. Тепеки принадлежи към ново химично семейство (клас IRAC 9C), като до този момент не е известна кръстосана резистентност с други инсектициди.