Хумус Актив /Humus Active Universal/ – 1.2л

Хумус Актив /Humus Active Universal/, Биотор, туба, концентрат – 1.2л

24.00 лв. с ДДС

ХУМУС АКТИВ е високо концентриран течен почвен подобрител, със 100% органичен произход. Иновативен продукт, подходящ както за биологично, така и за конвенционално земеделие. ХУМУС АКТИВ е „жив“ тор, който има едновременно действие върху растения и върху почва.
СЪДЪРЖАНИЕ:
55% хумусни киселини, които са основните съставки на хумуса в почвата:
45% хуминови киселини;
5% фулво киселини;
5% хумини и улмини;
Бактерии (Azotobacter spp., които предоставят на растенията до 7 кг/дка азот; Nitrosomonas spp., целулозоразграждащи бактерии, които ефективно разграждат растителните остатъци, фотосинтезиращи бактерии;)
Гъби
Макро- и микрохранителни елементи:
Азот, фосфор, калий;
калий, калций, сяра, магнезий, цинк, мед, желязо, манган, бор, молибден;
Колоиден силициев диоксид
Капилярна вода;
Съставките на органичния тор са в лесна и БЪРЗО УСВОИМА ОТ РАСТЕНИЯТА ФОРМА, която не позволява тяхното отмиване.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
ПОДХОДЯЩ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ (овошки, зеленчуци, технически и зърнено-житни, декоративни и лечебни растения, храстовидни и дървесни видове);
ПРИЛАГА СЕ ПОЧВЕНО, чрез изпръскване върху почвата с всички видове пръскачки, чрез системата за напояване, заедно с поливните води И/ИЛИ ЛИСТНО по време на вегетация;
Преди и по време на вегетация, като дозите и начина са съобразени спрямо конкретните условия на земеделското стопанство;
Както на открито, така и в оранжерии;
Напълно разтворим във вода, което позволява универсалната му употреба с пръскачки, капкови и дъждовални системи, заедно с поливни води и т.н.
ЕФЕКТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ХУМУС АКТИВ/HUMUS ACTIVE:
Осигурява всички хранителни елементи на растенията през вегетационния период в лесно усвоима форма;
ОСВОБОЖДАВА „БЛОКИРАНИТЕ“ в почвата хранителни вещества, както и оптимизира усвояването на вложени минерални торове с отдалечено освобождаване;
Подобрява структурата на почвата;
РЕГУЛИРА ПОЧВЕНОТО рН;
ПОВИШАВА ХУМУСНОТО СЪДЪРЖАНИЕ;
Регулира водно-въздушния режим на почвата;
Стимулира развитието на МИКОРИЗА в корените на растенията;
Коригира киселинното действие на някои физиологично кисели торове;
Значително намалява разпространението на хлорози, възникнали в резултат на фитотоксичност и т.н.
Значително подобрява вкусовите качества на продукцията.
През последните десетилетия конвенционалното земеделие силно влошава почвената структура, чрез засилената употреба само на минерални торове, пестициди и увеличаване на механизацията в производството.  Повърхностните обработваеми слоеве са силно ерозирали, с намалено хумусно съдържание, обезструктурени, с нарушен воден и въздушен режим, в следствие на което се завишава нуждата от по-високи торови норми без това да увеличава добивите. От друга страна химизацията в растениевъдството се отразява негативно върху имунитета на растенията, което ги прави по-податливи към нападение от болести и неприятели- основните причини за загуби в  стопанствата. В иновативното съвременно земеделие, включването на органични продукти възстановява почвения баланс, допринасяйки за по-добро развитие на растенията, от които получаваме оптимални добиви.
ХУМУС АКТИВ е високо концентриран течен тор, със 100% органичен произход. Иновативен продукт, подходящ както за биологично, така и за конвенционално земеделие, с комплексно въздействие върху растенията и почвата.
При растения, третирани с ХУМУС АКТИВ, се наблюдава по-обилен цъфтеж, с изравнено плододаване през целия беритбен период. Вкусовите качества, както и добрия търговски вид на продукцията са много по-добри, а получените плодове са по-добре структурирани- по-здрави и устойчиви по време на тяхното съхранение и транспортиране. При ароматните и лечебни растения се отчита по-високо съдържание на етерично масло. Приложението му върху стърнище спомага за бързото и ефективно разграждане на растителните остатъци, ограничава се развитието на гъбни патогени в почвата, давайки по-чист старт на следващата култура.
ЕФЕКТ ВЪРХУ РАСТЕНИЯТА:
В състава на „Хумус Актив“ са включени макро- и микрохранителни елементи, хумусни киселини, глинести материали, полезни микроорганизми, гъби. Макроелементите, като азот, фосфор и калий, основно се изразходват от растенията за развитието и формирането на корени, стъбла, листа, плодове, семена. Микроелементите имат решаваща роля за всички жизнени процеси в растителния организъм- фотосинтеза, дишане, азотен и въглероден метаболизъм, активиране на различни ензимни системи, които отговарят за изграждането на защита на растенията срещу болести, неприятели, неблагоприятни условия и т.н. Хумусните киселини са вещества, които се приемат от растенията много бързо както през листата, така и през корените.
„Хумус Актив“ значително ПОДОБРЯВА ВКУСА И КАЧЕСТВОТО на получената продукция, повишавайки съдържанието на витамини, захари, сухо вещество, протеини.
ЕФЕКТ В ПОЧВАТА:
„Хумус Актив“, наричан още „жив“ тор, съдържа голямо количество ПОЛЕЗНИ МИКРООРГАНИЗМИ, чиято жизнена дейност значително ПОДОБРЯВА ПОЧВЕНОТО рН, което е в пряка зависимост с подвижността и достъпността на хранителните елементите от почвата към растенията. Редовната употеба на „Хумус Актив“ ПОДОБРЯВА сорбционния капацитет на почвата, нейната СТРУКТУРА и баланс.  Хумусните киселини (основна част на хумуса, които при естествени условия се образуват в продължение на стотици години) имат свойството да ПОВИШАВАТ почвеното ПЛОДОРОДИЕ и хумусното съдържание- по този начин се подобряват също водообмена и аерацията на почвите. При продължителната употреба на „Хумус Актив“ почвата може да се причисли към по-висок клас на качество. Торът увеличава количеството на достъпни хранителни вещества в почвения разтвор, като ОСВОБОЖДАВА БЛОКИРАНИТЕ в почвата ЕЛЕМЕНТИ. СТИМУЛИРА РАСТЕЖА НА КОРЕНОВАТА СИСТЕМА, както при вкореняване на резници, разсаждане на разсад, така и при директна сеитба на семена. Увеличава ОБРАЗУВАНЕТО НА МИКОРИЗА в кореновата система.
Прилагането на „Хумус Актив“ върху растителни остатъци ускорява тяхното разлагане и превръщане в органична материя, която ще бъде храна за следваща култура.
Страна произход: Полша

Тегло 1.200 кг