Penta 250 Forte

,

Penta 250 FORTE 50 ml

22.10 лв. с ДДС

Инсектицид за контрол на мухи, комари, мравки, хлебарки, бълхи и кърлежи , открити на закрито пространство – битови сгради, помещения за поддръжка, производствени търговски помещения, офис помещения, складове, помещения за животновъдство, съоражения за обществено ползване и хотели.

Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект. Преди обработка на помещението , то трябва да бъде освободен от хора, животни, храни и напитки. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушния филтър на аквариума. Не се пръска по прясно боядисани стени , измазани или варосани повърхности. След третиране старателно трябва да се измият всички повърхности, които евентуално са имали достъп до препарата и са свързани с храна или кожа. След третиране и добро проветряване не трябва да се влиза в помещението поне 1 час, а за третиране на кърлежи на открито минимум 24 часа. Изключително вреден за пчели! 

Активно вещество:  Циперметрин – 50г/л и Имидаклоприд – 200г/л

Разходната норма е 1л работен разтвор за 20 кв. м. повърхност. Хубаво е преди да отворите опаковката да разбъркате добре съдържанието.

Доза против неприятеля: 

Срещу мравки, мухи, комари и хлебарки – 50 мл/5 л

Срещу кърлежи, и бълхи – 25мл/5л

При пръскане срещу дадения неприятел трябва да се има впредвид за всеки вид как да се напръска:

Мухи – пръскат се слънчевите повърхности по стени, прозорци, около лампи, колони, места, където се събират отпадъци, освен ако не се използват като фураж;

Комари – пръска се на сенчести и спокойни места, вдлъбнатини и ъгли на стените и извън сградите

Мравки, хлебарки, бълхи – пръска се по пътеките на насекомите: зоните на первазите, вратите, зоните на вентилационните канали и каналите за централно отопление, както и пролуките и пукнатините, местата, в които насекомите гнездят.

 

Тегло 0.050 кг

Също може да ви хареса…